AZ STUBED, s.r.o.

účtovníctvo ... od A po Z ...


jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika


Ing. Helena Studeníková
mobil:  0905 711 454
studenikova@az-stubed.sk     Ponúkame spracovanie:

     jednoduchého účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
     podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
     miezd a personalistiky
     vypracovanie a podanie mesačných/štvrťročných DPH
     priebežné informovanie o výsledku hospodárenia
     vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov
     vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
      Venujte sa podnikaniu alebo činnosti, na ktorú ste zriadení 
Prenechajte zodpovednosť za vedenie účtovníctva našej firme 

Okrem ušetreného času usporíte:

     mzdové náklady na účtovníka
     náklady na spotrebovaný kancelársky materiál, náklady na odbornú literatúru a náklady na účasť na odborných kurzoch a seminároch
     náklady na PC a ekonomický software


V porovnaní s uvedenými nákladmi je cena za nami ponúkané služby podstatne nižšia